Denetim Kütüphanesi Son Dakika
10:01
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
14:04
Piyasada kredi kartına nakit verilmesinin mali sonuçları
 
11:34
Değer artış kazançları tespitinde takdir komisyonları tarafından yapılan hatalı işlemler
 
08:48
Gelir İdaresi Başkanlığından Duyurular...
 
11:17
Defter tasdiki ve özellik arz eden kayıt düzeni
 
10:30
Mali müşavirler arasında ‘Konkordato’ krizi! Mahkemelik oldular
 
08:58
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)
 
13:55
E-Beyanname Yetkisi Hakkında Duyuru;
 
09:09
Aracılık sözleşmelerinin Türk Lirasına çevrilmesi sorunsalı
 
09:01
FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 
09:00
İşçi çalıştırana yeni teşvik
 
13:25
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018 Yayınlandı.
 
09:06
Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılacak Adaylara Ait Liste ve Sınav Giriş Yerleri
 
12:22
Defter Beyan Duyuru
 
16:56
Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı
 
09:21
Cari Hesapların TL'ye Uyarlanması
 
08:59
Sorumlu sıfatıyla eksik beyan edilen KDV tutarı için yapılacak uygulama
 
09:20
7143 Sayılı Af Yasası İle İlgili Bir Mahsup Problemi
 
11:09
İşyerindeki ücretin başkalarıyla paylaşılması fesih nedeni midir?
 
15:01
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21)