10:01PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK14:04Piyasada kredi kartına nakit verilmesinin mali sonuçları11:34Değer artış kazançları tespitinde takdir komisyonları tarafından yapılan hatalı işlemler08:48Gelir İdaresi Başkanlığından Duyurular...11:17Defter tasdiki ve özellik arz eden kayıt düzeni10:30Mali müşavirler arasında ‘Konkordato’ krizi! Mahkemelik oldular08:58MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 5)13:55E-Beyanname Yetkisi Hakkında Duyuru;09:09Aracılık sözleşmelerinin Türk Lirasına çevrilmesi sorunsalı09:01FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK09:00İşçi çalıştırana yeni teşvik13:25Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018 Yayınlandı. 09:06Bağımsız Denetçilik Sınavına Katılacak Adaylara Ait Liste ve Sınav Giriş Yerleri 12:22Defter Beyan Duyuru16:56Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı09:21Cari Hesapların TL'ye Uyarlanması08:59Sorumlu sıfatıyla eksik beyan edilen KDV tutarı için yapılacak uygulama 09:207143 Sayılı Af Yasası İle İlgili Bir Mahsup Problemi11:09İşyerindeki ücretin başkalarıyla paylaşılması fesih nedeni midir?15:01KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21)